20160523

Mercat municipal de Volpelleres

 FINALISTA                                                                              

AUTORS: Yolanda Olmo + Anna Llimona + Aitor Estévez
CLIENT: PROMUSA - Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
SUPERFÍCIE: 1.043 m2
COL.LABORADORS: Manuel Arguijo (Càlcul i disseny d'estructures) /// Grup d'Enginyería i Arq. Cañas ( Càlcul i disseny de les instal.lacions) /// Joel Vives ( Control econòmic) /// Manel Colomines (Àrea de paissatgisme)